S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L.

+373 22 92 01 02

office@pumps.md

+373 78 055 000

Traseul Chisinau - Orhei km11

Rascrucea Cricova

Pompe Drenaj cu Impeller

Impeller cu 2 căi

Hmax 18m, Qmax 47m³/h

P - 0,28 - 2,2 kW

Impeller cu 2 căi de tip S

Hmax 23m, Qmax 60m³/h

P - 0,8 - 2,2 kW

Impeller cu 2 căi

Hmax 27m, Qmax 18m³/h

P - 0,9 - 1,4 kW

Impeller cu un singur canal

Hmax 35m, Qmax 159 m³/h

P - 1,5 - 9,5 kW

Impeller cu un singur canal

Hmax 19m, Qmax 281 m³/h

P - 1,5 - 7,5 kW

Impeller cu un singur canal

Hmax 9m , Qmax 480 m3/h

P - 5.5 - 7.5 kW

Impeller cu două canale

Hmax 80m, Qmax 216m³/h

P - 12 - 42 kW

Impeller cu 4 căi

Hmax 47m, Qmax 65m³/h

P - 1,5 - 7,5 kW