Forarea sondei arteziene satul Șeptelici și montarea sistemului de distribuție a apei către consumatori

Forarea sondei arteziene satul Șeptelici și montarea sistemului de distribuție a apei către consumatori

Forarea sondei arteziene în satul Șeptelici, raionul Soroca. Montarea sistemului de pompare din sondă în rezervorul de 16 m3 cu un debit nominal de 4 m3/h. Racordarea rezervorului la sistemul de apeduct și montarea sistemului de pompare și menținerii presiunii în apeductul către consumatori. Lucrare efectuată integral.